Pågående projekt.                                            

Backsvalan

Hammarskolan

Ålidhem

Ängskilen

Bodbyn

Operetten

Älvdala