.Verksamhetspolicy.

VNB Byggproduktions vision är att vi ska vara bäst på det vi gör!
Vårt arbete påverkar människors vardag, ofta för generationer framöver. För att lyckas uppnå visionen måste vi vara lyhörda för behov och önskningar som dyker upp i samhället, och sedan arbeta på att förverkliga dem. VNB Byggproduktion har fokus på nöjda medarbetare där vi tillsammans verkar för att förebygga skada och ohälsa på säkra arbetsplatser. VNB Byggproduktion tar som arbetsgivare avstånd från all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi strävar alltid efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, hitta hållbara lösningar, samt rätt kvalitet och nöjda kunder.

Alla som arbetar inom eller på uppdrag av VNB Byggproduktion ska följa våra principer och regler:

  • Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Varje medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete.
  • Välj eller föreslå alltid ett hållbarare alternativ om det är möjligt.
  • Tänk alltid till i förväg hur ditt arbete påverkar vårt resultat med fokus på säkerhet, hållbarhet, kvalitet och ekonomi.
  • Lagar, förordningar, kontraktskrav, andra relevanta krav samt våra egna krav ska alltid vara kända och uppfyllas.
  • Våga alltid utmana; dig själv, oss och andra, till bättre lösningar och tveka inte att be om hjälp när du är osäker.
  • Håll ordning och reda på arbetsplatsen och följ alltid våra säkerhetsregler.


Om vi alltid utvecklar oss själva, våra arbetssätt och våra erbjudanden kommer vi bli ett bättre företag. Vårt arbetssätt och våra verktyg finns samlade i vårt ledningssystem. Dessa principer är en del av våra värderingar som alltid gör att du ska känna dig som HEMMA.

/Per Linghult - VD, VNB Byggproduktion