Mariestrand 5, umeå.

Två stycken fyravåningshus med totalt 40 lägenheter. Husen utförs med platsbyggd betongstomme och putsade fasader.

Produktionsfakta
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Riksbyggen
Färdigt: December 2016
Platschef: Magnus Holmström
Projektchef: Per-Erik Nyman