KV Näcken, Umeå.

Nybyggnad av 16 stycken unika passivhuscertifierade radhus med hög komfort och minimal driftskostnad på Tomtebo. Husen byggs enligt högt ställda krav på hållbart byggande med förnybara material. Utmärkande för husen är mycket låg energiförbrukning och hög inomhuskomfort tack vare den höga kvalitén på ingående komponenter. Dessutom utförs fasaden i underhållfria material.  

Produktionsfakta
Entreprenadform: Egen regi
Färdigt: Hösten 2016
Platschef: Mikael Dahl
Projektchef: Pontus Quick

Första plattan gjuten på Kv Näcken