projekt.

Vår verksamhet spänner över hela byggsektorn, vilket innebär entreprenader av allt från småhus och flerfamiljshus till offentliga byggnader. Våra kunder är privatpersoner, företag, kommuner och landsting.
Vi har under hösten bland annat färdigställt Umeås första offentliga passivhusbyggnad, Hedlundaskolan samt fem stycken radhus på Gimonäs. Nu är vi i full gång med en utbyggnad av Vegaskolan, vilket blir Vännäs Kommuns första passivhusbyggnad.

Till vänster kan du klicka dig vidare för att läsa mer om våra projekt. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om våra projekt!
 

Vad är passivhus?
Det är ett hus som använder minimalt med energi. Kravet för passivhus är hela 5 gånger bättre än dagens BBR. Detta uppnås via mycket isolering i väggar och tak, minimering av köldbryggor, bra ventilationsaggregat och framförallt ett lufttätt skal. Att minimera värmeförluster bidrar även till att komforten ökar. Inomhustemperaturen är lika oavsett om du sitter i fönsterkarmen eller i soffan.

Ett passivhus bidrar till mycket låga driftskostnader samt bidrar till att miljöbelastningen minskar.

Giftfria material
En del ämnen i framförallt skivmaterial och färger avger hög mängd emissioner. Dessa skadar hälsan samt framkallar allergier. Vi har därför valt att i projektet arbeta med material med låga emissionsvärden, liknande Hedlunda och Vega.